DEĞİŞEN TEKNOLOJİYLE ALGI DÜNYAMIZ ŞEKİLLENİYOR.
KURUMSAL DÜNYANIN HEDEFE GİDEN YOL HARİTASI GÜNCELLENİYOR.
BU YOLCULUKTA BİR KURUMUN, KİŞİSEL MARKA FARKINDALIĞINA SAHİP HER POZİSYONDAKİ ÇALIŞANIYLA BÜYÜYECEĞİNİ BİLİYORUZ!
Kurumsal Çalışmalar

KURUMSAL DÜNYADA KİŞİSEL MARKA OLMAK

EĞİTİM & WORKSHOP ÇALIŞMASI

Şirket çalışanlarının, varlık gösterdikleri kurumun değerlerini bilmeleri artık yeterli değil. Her bir kişinin kendi kişisel markasını farkında olması, bu marka gücünü çalıştığı kurumla entegre etmesi ve paydaş iletişiminde bunu kullanması yeni dünyanın fark yaratacak kriterlerinden biri olacak.

Bu eğitim & workshop çalışmasında amacımız, her katılımcının kişisel bir marka olduğu konusunda farkındalık geliştirmesini sağlamak ve bu marka gücünü kurumun marka gücüyle nasıl entegre edeceğini anlatmaktır. Katılımcılar, özellikle paydaş iletişiminde, bu entegre gücü nasıl kullanacaklarına dair taktikleri içselleştirecekler ve workshop etkinliğinde bunun provasını yapacaklardır.

İLETİŞİME GEÇİN